Rabu, 24 Maret 2010

Teks pildacil

Teks pildacil

Oleh: adik faiq

BERBAKTI KEPADA KEDUA ORANG TUA

Asalamualaikum wr.wb

Bismillahirahmanirahim

Alhamdulillahirobil alamin

Robbi zidni ‘ilma warzuqni fahma

Amin, amin, ya robbal alamin

Amma ba’du

Hadirin hadirat yang kami hormati,

Adik-adikku, teman-temanku yang saya sayangi.

Ayo, bersyukur kepada Allah ayo, bersalawat kepada rasulullah. Dan ayo, berbakti kepada kedua orang tua kita.

Teman-temanku, maukah kalian masuk surge? Ayo, mau tidak? Jika mau, begini caranya: pelukah kedua tangan orang tua kita kita seraya ucapkan:

Asalamualaikum ya abi ya umi,

Asalamualaikum ya abi ya umi,

Salam indah kupersembahkan,

Dari Allah Yang Penyayang,

Salam indah ku persembahkan,

Dari Allah Yang Penyayang.

Atau begini teman-temanku:

Asalamualaikum piye kabare? (apik)

Asalamualaikum piye kabare? (apik)

Asalamualaikum waalaikum salam,

Asalamualaikum piye kabare? (apik)

Asalamualaikum how re you? (just fine)

Asalamualaikum how are you? (just fine)

Asalamualaikum waalaikum salam,

Asalamualaikum how are you? (just fine)

Teman-temaanku yang tersayang, memberi salam kepada kedua orang tua itu masih salah satu contoh untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ada contoh lagi teman-temanku, yaitu kita harus rajin mengaji supaya menjadi aak yang saleh.

Teman-temanku, Coba dengarkan, ikutilah dan bertepuk tangnalah;

Aku (prok, prok, prok)

Anak saleh (prok, prok, prok)

Rajin salah (prok, prok, prok)

Rajin ngaji (prok, prok, prok)

Orang tua (prok, prok,prok)

Dihormati (prok, prok, prok)

Cinta islam (prok, prok, prok)

Sampai mati (prok, prok, prok)

Lailahaillah muhammadurasulullah.

Nabi bersabda, “ada tiga perkara yag tidak akan terputus pahalanya: satu, amal jariyah, dua, ilmu yang bermanfat, dan tiga, anak yang saleh salehah.”

Kesimpulan pidato saya ialah ada bermacam-macam cara untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Salah satunya ialah: member salam, rajin ngaji, menghormati kedua orang tua, dan cinta islam sampai mati.

Demikianlah, yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pidato saya bermanfaat bagi kita. Dan bagi kaka-kakakku BKM UKKI UNESA saya doakan ilmunya bermanfaat. Amin, amin, ya robbal alamin.

Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya.

Jazakumullah,

Wasalamualaikum. Wr. Wb


1 komentar:

Belajar Tasawuf mengatakan...

maaf itu rajin sholat bukan nya rajin salah